.
Centrele de cercetare DAE

În cadrul Departamentului de Automatică și Electronică (DAE) al Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică se propune organizarea laboratorului de cercetare Automatică Neliniară și Sisteme Inteligente (ANSI), organizat pe bazele Centrului de cercetare Automatică Neliniară. Stabilitate și Oscilații (ANSO), înființat în anul 2001. Acest centru a fost acreditat și recunoscut de CNCSIS în 2001 (Certificat 19/CC-B din 11.05.2001) și reacreditat în 2006 (Certificat 10/12.09.2006). De asemenea, centrul a fost acreditat și reacreditat la nivelul Universității din Craiova (2013-2015). Domeniul principal de cercetare în care se încadrează laboratorul de cercetare Automatică Neliniară și Sisteme Inteligente (ANSI) este Ingineria sistemelor.

Laboratorul de cercetare Automatică neliniară și Sisteme Inteligente continuă tradiția școlii de automatică neliniară de la Universitatea din Craiova, fondată și afirmată sub conducerea profesorului Constantin Belea (1929 - 1985) în deceniile VII - IX ale secolului nostru, și continuată de profesorul Vladimir Răsvan în anii 1985-2020, perioade în care s-au format ca doctoranzi sau studenți ai profesorilor menționați aproape toți colaboratorii laboratorului de cercetare.

Înființarea specializării de Automatică la Universitatea din Craiova în 1965 (a doua, cronologic, după cea din București) a fost însoțită de înființarea Catedrei de Automatică sub conducerea prof. dr. ing. Constantin Belea, pionier al automaticii moderne în România, cu o reputație de remarcabil cercetător în domeniul automaticii neliniare. Aceste fapte și-au pus amprenta pe întreaga evoluție de peste cinci decenii a automaticii craiovene: primii doctoranzi și doctori în științe pregătiți de profesorul Belea au devenit ei însuși profesori și cercetători de prestigiu care au asigurat continuitatea și progresul automaticii craiovene. Nu este lipsit de importantă să amintim aici că specialiștii din disciplinele complementare sau înrudite, aflați azi în departamente diferite (Automatică, Mecatronică, Calculatoare) provin tot din Catedra de Automatică, principalul izvor de excelență academică al întregii facultăți.

Contribuțiile științifice fundamentale ale profesorului Belea aparțin domeniului deja clasic al sistemelor neliniare: analiza sistemelor liniare pe porțiuni, calculul regimurilor tranzitorii prin metoda diferențelor finite, studiul autooscilațiilor și stabilitatea acestora. Actualul director al laboratorului ANSI, prof. Vladimir Răsvan, format ca doctorand al profesorului Belea, și colaborator al altor prestigioși oameni de știință români din domeniul sistemelor neliniare (V. M. Popov, A. Halanay) desfășoară o activitate de cercetare în același domeniu pe direcția teoriei stabilității, sistemelor cu întârziere și studiului oscilațiilor din sistemele fizice modelate neliniar.

În ultimele decade în automatică au căpătat răspândire și fundament științific o serie de tehnici noi (în sens de ne-tradiționale); la cercetările declanșate de aceste tehnici au contribuit și colaboratorii centrului. Menționăm aici conducerea robustă și adaptivă, tehnicile neuro-fuzzy (specifice pentru sistemele inteligente), domenii în care s-au scris teze de doctorat, monografii, s-au publicat lucrări, s-au elaborat memorii de cercetare. O serie de cercetări s-au referit la aplicații ale automaticii neliniare - clasice și moderne - în domenii precum aeronautica, energetica, acționările electrice, autovehicule, biotehnologii. Investigarea acestor aplicații a avut drept consecință creșterea competenței colectivului și în probleme de modelare matematică. De asemenea, o direcție de cercetare nouă, cu tendințe de dezvoltare puternice și cu aplicații multiple este cea a sistemelor inteligente.

Pentru direcțiile de cercetare vizitați secțiunea domenii de cercetare

Pentru detalii ANSO vizitaţi http://www.automation.ucv.ro/anso/

Oferta servicii cercetare Școala Doctorală "Constantin Belea" aici

Logo_ACE