.
Proiectele de cercetare DAE

Direcţiile de cercetare în care s-au adus contribuţii prin cercetarea bazată pe contracte în cadrul Departamentului de Automatica si Electronica sunt următoarele (selecţie):

Stabilitatea şi oscilaţiile sistemelor automate neliniare

 • - Stabilitate şi oscilaţii in Dinamica sistemelor Om-Masină, grant PN-II-ID-PCE-2007-1 (Proiecte de cercetare exploratorie), cod ID_95, Coordonator: Vladimir RĂSVAN, 2007-2010.
 • - Prevenirea cuplajelor pilot-elicopter (om-masină) în manevre critice la bordul navelor şi platformelor marin - ELICOMNAV, CEEX, Parteneri (subcontractor nr. 259/26.07.2006) în cadrul Contractului de Excelenţă CEEX modulul I, nr. 64/31.07.2006, contractor SC STRAERO S.A. Bucuresti, Responsabil proiect: Popescu Dan, 2006-2007.
 • Aplicaţii ale sistemelor automate în biologie, biotehnologii, protecţia mediului şi medicină

 • - Sisteme de conducere avansată a unor bioprocese din industria alimentară – ADCOSBIO, PNCDI II, PCCA, 211/2014 Director: Selișteanu D. Membri: Bobașu E., Iancu E., Ionete C., Petre E., Popescu D., Șendrescu D., Roman M.
 • - Sistem de conducere avansată a unei instalații de tip biorafinărie – BIOCON, PNCDI II, PCCA, 2013-4-0070 Director: Petre E. Membri: Selișteanu D., Bobașu E., Șendrescu D.
 • - Dezvoltarea de modele şi metode de identificare şi conducere a sistemelor biotehnologice şi biologice, PNCDI II - IDEI, CNCSIS ID 548, 2009-2011, Univ. din Craiova - UEFISCSU, Coordonator: Dan Selisteanu.
 • - Proceduri avansate de modelare, identificare şi conducere neliniară a proceselor biochimice şi biotehnologice pentru imbunătăţirea calităţii apei, CNCSIS tip A, Contract nr. 65GR/11.06.2008, Cod CNCSIS 621, 2008-2009, Coordonator: Petre Emil.
 • - Imbunătăţirea indicatorilor calitativi la tratarea biologică a apelor reziduale din industria alimentară pe baza unor sisteme de conducere avansată - APEPUR, Cercetare de Excelenţă CEEX - MENER, MODUL I, Contract nr. 717/24.07.2006, act aditional nr. 513/13.06.2007, Subcontract nr. 717/P1/24.07.2006, Nr. inreg. Univ. Craiova 251/19.07.2006, 2008-2009, Coordonator local: Petre Emil.
 • - Algoritmi pentru detecţia şi localizarea defectelor în sistemele dinamice. Dezvoltarea de metode analitice pentru diagnosticarea asistată de calculator. Aplicaţii în studiul sistemelor fiziologice, CNCSIS tip A, Contract de grant nr. 24C/19.05.2008, tema nr. 19, cod CNCSIS 626, 2008-2009, Coordonator: Iancu Eugen.
 • - Modele şi tehnici morfometrice cu aplicaţii în ameliorarea diagnosticului imagistic în cancere digestive şi evaluarea de noi terapii-IMAGO, Contract PNCDI II, Programul: 4 - Parteneriate în domeniile prioritare, Direcţia de cercetare Biotehnologii, Nr. inreg. CNMP 61-31/2007, Nr. înreg. Univ. din Craiova 620/2007, 2008-2009, Coordonator local: Iancu Eugen.
 • - Mediu inteligent pentru asistenţa persoanelor vârstnice. Diagnoza medicală asistată de calculator (INEASE-CAMED), Contract PNCDI II, Programul: CAPACITATI, Modul III, Proiect de cooperare bilaterală România-Franţa, Coordonator: Universitatea din Craiova, Parteneri: École Supérieure d'Ingénieurs en Informatique et Génie des Télécommunications, Avon, Franta, Univ. de Medicina si Farmacie Craiova, Universitatea Politehnică Bucureşti, Coordonator: Iancu Eugen.
 • - Sistem informatic avansat bazat pe reţele neurale pentru asistarea automată a diagnozei în oftalmologie, CNCSIS, 51GR/04.05.2006, cod CNCSIS 157, tema 8/2006, tema 13/2007, Coordonator: Danciu Daniela, 2006-2007.
 • - Metode evoluate de conducere neliniară a proceselor biotehnologice pentru depoluarea mediului, CNCSIS, 33062/24.06.2004, 34677/2005, cod CNCSIS 317, Coordonator: Petre Emil, 2004-2006.
 • - Metode moderne de conducere adaptivă, vibratională şi alunecatoare a sistemelor neliniare. Aplicaţii la bioprocese de depoluare, CNCSIS, 17C/2005, tema 17, 17C /2006, tema 28, cod CNCSIS 90, Coordonator: Selisteanu Dan, 2005-2006.
 • - Modelarea, simularea si controlul avansat al biosistemelor (MOSCBIOS), Programul: Resurse umane - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente, UEFISCDI: PN-III-P1-1.1-TE-2016-0862, 2018-2020, Director: Roman Monica
 • Sisteme automate cu comportamente şi structuri speciale

 • - Analyse qualitative de dynamiques des systemes interconnectés: approche par la théorie du contrôle automatique, Parteneri în grantul de cercetare internaţională no. PSRU424242 CNRS Franţa-Academia Română, Responsabil partea română: Vladimir Răsvan, 2006- 2007.
 • - ECO-NET DIE: Dynamique - Interconnexions - Environnement, Parteneri în contractul de cercetare internaţională no. 12645SD, Egide, Franţa, Responsabil partea română: Vladimir Răsvan, 2006-2007.
 • - Sinteza adaptivă a sistemelor aerospaţiale bazată pe tehnici ale inteligenţei artificiale, PNCDI, Parteneri în contractul din cadrul PNCDI - Programul AEROSPATIAL nr. 205/18.09.2004, contractor Institutul Naţional de Cercetari Aerospatiale - Elie Carafoli, Colaborator: Răsvan Vladimir, 2005-2006.
 • - Sisteme disipative. Analiză şi sinteză, Grant CNCSIS tip A, nr. contract 33062/2004, cod CNCSIS 279, Coordonator: Vladimir Răsvan, 2004-2006.

  Aplicaţii ale sistemelor automate în industrie (procese din industria chimică, procese din energetica clasică şi nucleară, maşini şi acţionari electrice)

 • - Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, cercetare tehnologică și aplicată pentru soluții inovative de sisteme inteligente destinate creșterii eficienței energetice, POC, 76/08.09.2016 Director: Popescu M. Membri: Popescu Dan, Selișteanu D.
 • - Reţele de distribuţie de curent continuu pentru aplicaţii industriale-DCNET, CNCSIS tip A_Consortiu, Contract nr. 194/07.06.2006, Subcontract 660/01.09.2008, Cod CNCSIS 95, Coordonator: Bobaşu Eugen.
 • - Sistem de analiză şi calcul a semnalelor din reţele electrice poluate şi comandă a filtrelor active pentru compensarea armonicilor - SACSCFA, CEEX, Parteneri (subcontractor nr. 263/28.07.2006) în cadrul Contractului de Excelenţă CEEX nr. 77/31.07.2006, modulul I, contractor ICMET Craiova, Responsabil proiect: Popescu Dan, 2006-2008.
 • - Instalaţie de filtrare - compensare armonici pentru staţiile de foraj petrolier, parteneri în contractul RELANSIN, nr. 185/2004, contractor ICMET Craiova, Nr. 85/2004, Responsabil proiect: Popescu Dan, 2004-2006.
 • - Dezvoltarea unor structuri automate de sporire a dependabilităţii sistemelor de conducere cu aplicaţii în sistemele industriale (energetică, chimică, aviaţie, robotică), CNCSIS, 33062/24.06.2004, 34677/2005, 17C/18.04.2006, cod CNCSIS 309, Coordonator: Vînatoru Matei, 2004-2006.
 • - Conducerea adaptivă a proceselor din industria chimică şi biochimică, Contract nr. 3006 / 14C /B11/, beneficiar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Coordonator: Vînatoru Matei, 1993-1994.

  Teoria sistemelor cu întârziere şi propagare

 • - Dinamici nestandard în sistemele cu întârziere - Studii şi experimente simulate, CNCSIS, 33062/24.06.2004 (tema 10), 34677/2005 (tema 25), cod CNCSIS 318, Coordonator: Popescu Dan, 2004-2005.
 • - Metode de conducere pentru sisteme cu propagare, CNCSIS, Grant CNCSU-CNCSIS tip A, 1998-1999, cod CNCSU 18, Coordonator: Vladimir Răsvan, 1998-1999.
 • - Sisteme cu propagare: abordări noi în sinteza comenzii pentru eliminarea oscilațiilor / Systems with propagation: new approaches in control design for oscillations quenching (ProCO), CCCDI - UEFISCDI, PNCDI III, Program P3: Cooperare Europeana si Internationala, Tip proiect: Cooperare bilaterala Romania-Franta, Contract UEFISCDI: 78BM/2017, 2017-2018, Director Daniela Danciu.

  Aplicaţii ale conducerii robuste şi tolerante la defecte

 • - Aplicaţii ale bioingineriei pentru sinteza structurilor robotice tolerante la defect, CNCSIS, Cod CNCSIS 268, contract nr. 33547/2003, tema 3/2003, Coordonator: Iancu Eugen, 2002 -2003.
 • - Aplicaţii de proces ale conducerii adaptive şi robuste, CNCSIS, Grant CNCSU, contract nr. 5006/1996/ Tema 16C, Coordonator: Vladimir Răsvan, 1996-1997.
 • - Metode ale reglării robuste şi adaptive aplicate în conducerea manipulatoarelor flexibile, CNCSIS, contract nr. 5006/1996/32/ Tema 19C, Coordonator: Vladimir Răsvan, 1996.

  Modelarea fizico-matematică şi identificarea dinamicii proceselor

 • - Proceduri de modelare și estimare a bioproceselor complexe, Proiect de cercetare avansată, UCV, Nr. 17C/2014 Director: Roman M.
 • - Modelarea, simularea și controlul avansat al biosistemelor – MOSCBIOS, PNCDI III, 25/2018, Nr. înregistrare UCV: 5C/27.04.2018 Director: Roman M. Membri: Constantinescu Radu-Lucian, Popa Bogdan
 • - Metode şi algoritmi de identificare a sistemelor neliniare în timp continuu, PNCDI - PN II, Programul Idei, ID-786, Coordonator: Constantin Marin, 2007-2010.
 • - Modelarea şi identificarea sistemelor biotehnologice interconectate, PNCDI II, nr. inreg. CNCSIS 09/04.08.2010, CNCSIS, Programul: Resurse Umane, Tipul proiectului: Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente, Cod CNCSIS TE_106, Coordonator: Şendrescu Dorin, 2010-2013.
 • - Modelarea prin metoda Bond Graph a proceselor termochimice şi biotehnologice, PNCDI II, Programul: Resurse Umane, Tipul proiectului: Proiecte de cercetare postdoctorală, Cod CNCSIS PD_108, Coordonator: Roman Monica, 2010-2012 .

  Sisteme în timp real, sisteme integrate

 • - Sisteme integrate de conducere în timp real în reţea a proceselor - SICOTIR, PNCDI II, Programul: Parteneriate în domenii prioritare, 2007-2010, nr. înreg. CNMP 05D7/18.09.2007, nr. înreg. contractor 58C/14.09.2007, Coordonator: Ionete Cosmin, 2007-2010.
 • - Tehnologie informațională pentru achiziția, prelucrarea paralelă, sincronizată și în timp real a unor semnale de vibrații, folosind tehnologia FPGA (TIAVIB); Programul 2: Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare; Subprogramul 2.1: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare; Tip proiect: Cecuri de inovare; Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0167; Responsabil proiect: Popescu Ion-Marian
 • Procesarea informaţiei senzoriale şi aplicaţii ale sistemelor de măsurare şi monitorizare în industrie

 • - Tehnologie informațională pentru achiziția, prelucrarea paralelă, sincronizată și în timp real a unor semnale de vibrații, folosind tehnologia FPGA – TIAVIB, UEFISCDI, Cecuri de inovare, PN-III-P2-2.1-CI-2017- 0167, Nr. 116Cl/2017 Director: Popescu I.M. Membri: Prejbeanu R., Selișteanu D., Șendrescu D., Popa Bogdan.
 • - Contribuţii la achiziţia, prelucrarea şi interpretarea semnalelor de la senzori specifici roboţilor, grant tip A, cod CNCSU 333/1999 si 4/2000, finanţat de MEdC-CNCSU, beneficiar Ministerul Educaţiei si Cercetării, Coordonator: Dorina-Mioara Purcaru.
 • - Sistem de monitorizare treceri izolate în vederea prevenirii dezastrelor ecologice provocate de avarierea transformatoarelor de mare putere - MONBUSHING, CEEX, P-CD, Contract nr.155/20.07.2006, Parteneri (Subcontract nr. 03/155/2006), contractor ICMET Craiova, Responsabil proiect: Dorina Mioara Purcaru, 2006-2008.
 • - Cercetări privind realizarea de tehnologii ecologice pe baza vibraţiilor induse magnetostrictiv în vederea reducerii consumurilor energetice ce au ca efect incălzirea globală - TEVM, CEEX - Parteneriate în domenii prioritare, Categoria PC, Contract nr.21-059/14.09.2007, Parteneri (Subcontract nr. 21059/3/6.11.2007), contractor ICMET Craiova, Responsabil proiect: Dorina Mioara Purcaru, 2007-2010.
 • - Studiul şi implementarea unei solutii tehnologice pentru sporirea eficienţei energetice, a siguranţei şi securităţii în transportul electric urban, Contract PNCDI-II, Programul 4 - Parteneriate în domenii prioritare, 71-145/14.09.2007 (61c/2007), Coordonatorul proiectului: Facultarea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova, membri: Elena Doicaru, Titi Şerban, 2007-2010

  Modelare, simulare şi proiectare a circuitelor electronice, instrumente software pentru proiectarea automată a circuitelor microelectronice

 • - Dezvoltarea de instrumente software pentru proiectarea microcircuitelor analogice, Grand CNCSIS tip A, nr. 27GR/11.05.2007, tema 5, cod CNCSIS 602, finantat de MEdC-CNCSIS, beneficiar Ministerul Educaţiei si Cercetării, Coordonator Elena Doicaru, 2007-2008.
 • - Building more flexible, efficient and cheaper solution for IT infrastructure, contract de cercetare ştiinţifică încheiat cu fundaţia Silvio Tronchetti din Italia, Nr. 1C/09.02.2010, Coordonator proiect: Mihaiu Mircea

  Tehnologii moderne cu aplicații în ingineria sistemelor

 • - Sisteme cu parametri distribuiți: analiză, sinteză via funcționale Liapunov pentru comandă, aproximare numerică și implementare tip neurocomputing, Proiect de cercetare interdisciplinară, UCV, 10C/27.01.2014 Director: Danciu D. Membri: Matei A., Rovenţa I., Micu S., Florescu M.
 • - Sisteme cu propagare: Abordări noi în sinteza comenzii pentru eliminarea oscilațiilor (Systems with Propagation: New Approaches in Control Design for Oscillations Quenching) – ProCO, UEFISCDI, PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR, 78 BM/2017, PN3-P3-229/04.04.2017 Director: Danciu D. Membri: Popescu Dan, Stîngă F., Popa Bogdan
 • - Cercetări și transfer de cunoștințe în domeniul tehnologiilor și instrumentelor software pentru informatizarea proceselor industriale – TISIPRO Observație: 5 Contracte subsidiare cu agenții economici, POC 2014 -2020, ID / My SMIS: P_40_416 / 105736, Nr. 61/05.09.2016 Director: Popescu Dan, Membri: Selișteanu D., Șendrescu D., Roman M., Ionete C., Mandache L., Marian M., Popescu I.M.; Șulea-Iorgulescu C.
 • - Brain-inspired technologies for intelligent navigation and mobility - iNavigate, H2020-EU.1.3.3 - MSCA-RISE-2019, Project No. 873178 / 07.11.2019 Responsabil UCv: Danciu D.
 • Logo_ACE