.
Descriere

Departamentul de Automatică şi Electronică coordonează următoarele programe de studii:

Licenţă

  • Automatică si informatică aplicată - AIA (vezi plan de învățământ aici )
  • Electronică aplicată - EA (vezi plan de învățământ aici )
  • Ingineria sistemelor multimedia - ISM (vezi plan de învățământ aici )

Master

  • Automatica sistemelor complexe - ASC (vezi plan de învățământ aici )
  • Sisteme Automate Încorporate - SAI (vezi plan de învățământ aici )
  • Sisteme Electronice Avansate - SEA (vezi plan de învățământ aici )
  • Tehnologii informatice în ingineria sistemelor - TIS (vezi plan de învățământ aici )
Logo_ACE