.
Descriere

Departamentul de Automatică şi Electronică coordonează următoarele programe de studii:

Licenţă

  • Automatică si informatică aplicată - AIA (vezi plan de învățământ 2020-2024 aici )
  • Electronică aplicată - ELA (vezi plan de învățământ 2020-2024 aici )
  • Ingineria sistemelor multimedia - ISM (vezi plan de învățământ 2020-2024 aici )

Master

  • Sisteme automate încorporate – SAI (vezi plan de învățământ 2020-2022)
  • Tehnologii informatice în ingineria sistemelor - TIS (vezi plan de învățământ 2020-2022 )
Logo_ACE