.
Licență Automatică și informatică aplicată

ANUL I


SEMESTRUL IDisciplina Titular curs Titular activități aplicative Fișa disciplinei
Analiză Matematică Conf. Univ. Dr. Mihaela RACILĂ Conf. Univ. Dr. Mihaela RACILĂ aici
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială Lect. univ. dr. Adela-Janeta Ionescu Asist. univ. drd. Andrei Grecu aici
Fizică Lect. dr. Ion Palarie Lect.dr. Marcel Puchin/ Corina Babalac aici
Chimie Lect.univ.dr. ing. Elena Badea Lect.univ.dr. ing. Elena Badea aici
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare Ș.l. dr. ing. Laviniu Aurelian BĂDULESCU Ș.l. dr. ing. Laviniu Aurelian BĂDULESCU
Drd. ing. Teodor Constantin NICHIȚELEA
aici
Informatică Aplicată 1 S.l. dr. ing. Camelia-Adela MAICAN S.l. dr. ing. Camelia-Adela MAICAN aici
Limba engleza 1 - Lector univ. dr. STOIAN ANDREEA MIHAELA aici
Educație fizică și sport I - Lect.univ.dr. Diaconescu Dragoș aici


SEMESTRUL IIDisciplina Titular curs Titular activități aplicative Fișa disciplinei
Metode Numerice Conf. Univ. Dr. Mihaela RACILĂ Conf. Univ. Dr. Mihaela RACILĂ
Lect. Univ. Dr. Adela IONESCU
Asist. Univ. Dr. Laurențiu Temereancă
aici
Matematici Speciale Conf. dr. Cristian VLADIMIRESCU Lector dr. George POPESCU aici
Electrotehnică Prof. dr. ing. Lucian MANDACHE Ş.l. dr. ing. Marian-Stefan NICOLAE aici
Ingineria Sistemelor de Programe Ș.l. dr. ing. Laviniu Aurelian BĂDULESCU Asist. dr. ing. Bogdan POPA aici
Mecanică Profesor Stănescu Marius Marinel As. dr. ing. Stăncuț Adriana
As. dr. ing. Bolcu Alexandru
aici
Grafică asistată de calculator Conf. dr. ing. Ludmila SASS Conf. dr. ing. Ludmila SASS aici
Limba engleză 2 - Lector univ. dr. STOIAN ANDREEA MIHAELA aici
Educație fizică și sport II - Lect.univ.dr. Diaconescu Dragoș aici


ANUL II


SEMESTRUL IDisciplina Titular curs Titular activități aplicative Fișa disciplinei
Circuite electronice liniare Prof. dr. ing. Dorina-Mioara PURCARU Prof. dr. ing. Dorina-Mioara PURCARU
Șef lucr. dr. ing. Constantin ȘULEA-IORGULESCU
aici
Teoria sistemelor I Prof. dr. ing. Daniela DANCIU Asist. dr. Ing. Andreea IACOB aici
Baze de date Prof. dr. ing. Viorel Gheorghe STOIAN S. l. dr. ing. Bogdan HUREZEANU aici
Baze de date - proiect - Prof. dr. ing. Stoian Gheorghe Viorel
Dr. ing. Petrescu Aurel
aici
Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice Ş.l. dr. ing. Florin STÎNGĂ Asist. dr. ing. Andreea IACOB aici
Programare orientată pe obiecte Ș.l. dr. ing. Laviniu Aurelian Bădulescu Asist. dr. ing. Bogdan Popa aici
Marketing S.l. dr. ing. Marius-Cristian Niculescu S.l. dr. ing. Marius-Cristian Niculescu aici
Limba engleză 3 Bușu Adrian-Florin Bușu Adrian-Florin aici
Educație fizică și sport III - Lect.univ.dr. Diaconescu Dragoș aici


SEMESTRUL IIDisciplina Titular curs Titular activități aplicative Fișa disciplinei
Electronică digitală Conf. dr. ing. Sorin Nicola S.l. dr. ing. Răzvan Prejbeanu
As. dr. ing. Diana Firincă
aici
Masini electrice si actionari Conf. dr. ing. Monica-Adela ENACHE Prof. dr. ing. Ion VLAD
conf. dr. ing. Monica-Adela ENACHE
aici
Teoria sistemelor II Prof. dr. ing. Dorin Șendrescu Asist. drd. ing. Gheorghe Bujgoi aici
Robotică Prof. dr. ing. Mircea NIȚULESCU Ș. l. dr. ing. Mihaela FLORESCU aici
Arhitectura Calculatoarelor Prof. dr. ing. Dorian COJOCARU Ş.l. dr. ing. Cristina PANĂ aici
Informatică aplicată II Prof. Dr. Ing. Cosmin IONETE Drd. Ing. Mădălin MĂMULEANU aici
Protecția mediului Ș.l. Dr. ing. Şulea-Iorgulescu Constantin Ș.l. Dr. ing. Şulea-Iorgulescu Constantin aici
Limba engleză 4 Buşu Adrian-Florin Buşu Adrian-Florin aici
Educație fizică și sport IV - Lect.univ.dr. Diaconescu Dragoș aici
Practică de domeniu - Ș.l. dr. ing. Laviniu Aurelian BĂDULESCU aici


ANUL III


SEMESTRUL IDisciplina Titular curs Titular activități aplicative Fișa disciplinei
Modelare, identificare și simulare Prof. dr. ing. Monica ROMAN Asist. drd. ing. Gheorghe Bujgoi
Drd. Ing. Radu-Lucian Constantinescu
aici
Automate si microprogramare Prof. dr. ing. Dorin POPESCU As. drd. ing. Florina PETCU aici
Automate si microprogramare - proiect - Sef. lucr. dr. ing. Mihaela FLORESCU aici
Măsurări și traductoare Prof. dr. ing. Dorina-Mioara PURCARU Prof. dr. ing. Dorina-Mioara PURCARU
Asist. dr. ing. Sanda Diana FIRINCĂ
aici
Sisteme cu microprocesoare Șef lucrări dr. ing. Florin STÎNGĂ Șef lucrări dr. ing. Florin STÎNGĂ aici
Sisteme de operare şi limbaje în timp real Conf. dr. ing. Pătraşcu Constantin Drd. ing. Mămuleanu Mădălin aici
Software industrial Prof. Dr. Ing. Cosmin IONETE Drd. Ing. Geanina UNGURITU aici


SEMESTRUL IIDisciplina Titular curs Titular activități aplicative Fișa disciplinei
Sisteme de achiziție și interfețe de proces Prof. dr. ing. Dan SELIȘTEANU Asist. drd. ing. Teodor NICHIȚELEA
Drd. ing. Radu-Lucian CONSTANTINESCU
Drd. ing. Anca ALBIȚA
aici
Ingineria reglării automate Prof. dr. ing. Dan SELIȘTEANU Asist. drd. ing. Geanina UNGURITU aici
Transmisia datelor S.L. dr. ing. Sorin Dumitru S.L. dr. ing. Sorin Dumitru aici
Prelucrarea semnalelor Prof. dr. ing. Dan POPESCU Asist. dr. ing. Andreea IACOB
Șef lucr. dr. ing. Florin STÎNGĂ
aici
Sisteme încorporate (Embedded systems) Prof. Dr. Ing. Cosmin IONETE Drd. Ing. Mădălin MĂMULEANU
Asist.drd.ing. Teodor NICHIȚETEA
aici
Sisteme de timp real - proiect - Asist.drd.ing. Mădălin MĂMULEANU aici
Managementul proiectelor S.l. dr. ing. Camelia-Adela MAICAN S.l. dr. ing. Camelia-Adela MAICAN aici
Practică de specialitate - Asist.drd.ing. Mădălin MĂMULEANU aici


ANUL IV


SEMESTRUL IDisciplina Titular curs Titular activități aplicative Fișa disciplinei
Sisteme numerice de conducere Prof. dr. ing. Dan POPESCU Prof.dr.ing. Dorin ȘENDRESCU
Ș.l.dr.ing. Virginia RĂDULESCU
aici
SCADA - Sisteme de supervizare, conducere și achiziție distribuită Conf. dr. ing. Ion-Marian POPESCU Conf. dr. ing. Ion-Marian POPESCU aici
Conducerea proceselor tehnologice Conf. dr. ing. Ion-Marian POPESCU Conf. dr. ing. Ion-Marian POPESCU aici
Aplicatii cu automate programabile Prof. dr. ing. Dorin POPESCU Prof. dr. ing. Dorin POPESCU aici

Pachetul A


Disciplina Titular curs Titular activități aplicative Fișa disciplinei
Proiectarea asistată a sistemelor de conducere Prof. dr. ing. Dan SELIȘTEANU Prof. dr. ing. Dan SELIȘTEANU
Drd. ing. Radu-Lucian CONSTANTINESCU
aici
Sisteme numerice de conducere - proiect - Prof. dr. ing. Dan SELIȘTEANU aici
Inteligenţă Artificială Prof. dr. ing. Dorian Cojocaru Ș.l. dr. ing. Florin Manta aici

Pachetul B


Disciplina Titular curs Titular activități aplicative Fișa disciplinei
Interfețe om-mașină Prof. dr. ing. Nicu George BÎZDOACĂ Asist.drd. Petcu Florina aici
Proiectarea asistată a sistemelor de conducere Prof. dr. ing. Dan SELIȘTEANU Prof. dr. ing. Dan SELIȘTEANU
Drd. ing. Radu-Lucian CONSTANTINESCU
aici
Sisteme hidraulice şi pneumatice Prof. dr. ing. Eugen BOBAŞU Prof. dr. ing. Eugen BOBAŞU aici
Sisteme integrate de conducere - proiect - Prof. dr. ing. Dan POPESCU aici


SEMESTRUL IIDisciplina Titular curs Titular activități aplicative Fișa disciplinei
Optimizări Șl. dr. ing. Virginia Maria Rădulescu Șl. dr. ing. Virginia Maria Rădulescu aici
Elaborarea proiectului de diplomă Conducătorul proiectului de diplomă Conform deciziei conducătorului de proiect de diplomă, dacă este cazul aici
Practică pentru proiectul de diplomă Conducătorul proiectului de diplomă Conform deciziei conducătorului de proiect de diplomă, dacă este cazul aici

Pachetul A


Disciplina Titular curs Titular activități aplicative Fișa disciplinei
Rețele de calculatoare Ș.l. dr. ing. Bogdan HUREZEANU Ș.l. dr. ing. Bogdan HUREZEANU aici
Rețele de calculatoare - proiect - Ș.l. dr. ing. Bogdan HUREZEANU aici
Tehnici de securizare a informației Prof. dr. ing. Dorin ȘENDRESCU s.l. dr. ing. Virginia RĂDULESCU aici
Sisteme hibride Prof. dr. ing. Dan POPESCU Șef lucr. dr. ing. Florin STÎNGĂ aici
Programare independentă de platformă Prof. dr. ing. Nicu George BÎZDOACĂ Asist. drd. ing. Florina Petcu aici

Pachetul B


Disciplina Titular curs Titular activități aplicative Fișa disciplinei
Instrumentaţie virtuală Prof. dr. ing. Monica ROMAN Prof. dr. ing. Monica ROMAN aici
Programarea aplicatiilor de timp real Asist. dr. Ing. Bogdan Popa Asist. drd. ing. Mădalin Mămuleanu aici
Tehnologii Web Conf. dr. ing. Marius MARIAN ing. Denis-Ion BLEJAN
drd. ing. Sorin-Marius PISTOL
aici
Tehnologii Web - Proiect Conf. dr. ing. Marius MARIAN ing. Denis-Ion BLEJAN aici
Tehnici de diagnoză și decizie Prof. dr. ing. Eugen-Petrișor Iancu Prof. dr. ing. Eugen-Petrișor Iancu aici


 • DISCIPLINE FACULTATIVE:
 • ANUL I:
 • Activități recuperative matematică - aici;
 • Fizică - aici;
 • ANUL II:
 • Limbaje de asamblare - aici;
 • Programarea Aplicaţiilor internet - aici;
 • ANUL III:
 • Programare vizuală - aici;
 • Aplicații Web cu suport Java - aici;
 • Antreprenoriat - aici;
 • ANUL IV:
 • Sisteme multiprocesor - aici;
 • DPPD - DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC:
 • Psihologia Educației - aici;
 • Fundamentele Pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumuluii - aici;
 • Teoria și metodologia intruirii. Teoria și metodologia evaluării- aici;
 • Didactica specialității - aici;
 • Instruire asistată de calculator- aici;
 • Practică Pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1) - aici;
 • Managementul clasei de elev - aici;
 • Practică Pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2) - aici;
 • Logo_ACE