.
Licenta Automatica si informatica aplicata
 • CURSURI Automatica si informatica aplicata – AIA
  • ANUL I SEMESTRUL I:
  • Analiză Matematică - aici;
  • Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială - aici;
  • Fizică - aici;
  • Chimie - aici;
  • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare - aici;
  • Informatică Aplicată 1 - aici;
  • Limba engleza 1 - aici;
  • Educație fizică și sport I - aici;
  • ANUL I SEMESTRUL II:
  • Metode Numerice - aici;
  • Matematici Speciale - aici;
  • Electrotehnică - aici;
  • Ingineria Sistemelor de Programe - aici;
  • Mecanică - aici;
  • Grafică asistată de calculator - aici;
  • Limba engleza 2 - aici;
  • Educație fizică și sport II- aici;
  • ANUL II SEMESTRUL I:
  • Circuite electronice liniare- aici;
  • Teoria sistemelor I- aici;
  • Baze de date- aici;
  • Baze de date-proiect- aici;
  • Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice- aici;
  • Programare orientată pe obiecte- aici;
  • Marketing- aici;
  • Limba engleză 3- aici;
  • Educație fizică și sport III- aici;
  • ANUL II SEMESTRUL II:
  • Electronica digitala- aici;
  • Masini electrice si actionari- aici;
  • Teoria sistemelor II- aici;
  • Robotică- aici;
  • Arhitectura Calculatoarelor- aici;
  • Informatică aplicată II- aici;
  • Protecția mediului- aici;
  • Limba engleza 4- aici;
  • Educație fizică și sport IV- aici;
  • Practică de domeniu- aici;
  • ANUL III SEMESTRUL I:
  • Modelare, identificare și simulare- aici;
  • Automate si microprogramare- aici;
  • Automatesi microprogramare-proiect- aici;
  • Măsurări și traductoare aici;
  • Sisteme cu microprocesoare- aici;
  • Sisteme de operare şi limbaje în timp real- aici;
  • Software industrial- aici;
  • ANUL III SEMESTRUL II:
  • Sisteme de achiziție și interfețe de proces- aici;
  • Ingineria reglării automate- aici;
  • Transmisia datelor- aici;
  • Prelucrarea semnalelor- aici;
  • Sisteme încorporate (Embedded systems)- aici;
  • Sisteme detimp real-proiect- aici;
  • Managementul proiectelor- aici;
  • Practicade specialitate- aici;
  • ANUL IV SEMESTRUL I:
  • Sisteme numerice de conducere- aici;
  • SCADA -Sisteme de supervizare, conducere și achiziție distribuită- aici;
  • Conducerea proceselor tehnologice- aici;
  • Aplicatii cu automate programabile- aici;
  •     Pachetul A:
  • Proiectarea asistată a sistemelor de conducere- aici;
  • Sisteme numerice de conducere -proiect- aici;
  • Inteligenţă Artificială- aici;
  •     Pachetul B:
  • Interfețe om-mașină- aici;
  • Proiectarea asistată a sistemelor de conducere- aici;
  • Sisteme hidraulice şi pneumatice- aici;
  • Sisteme integratede conducere-proiect- aici;
  • ANUL IV SEMESTRUL II:
  • Optimizări- aici;
  • Elaborareaproiectuluide diplomă- aici;
  • Practică pentru proiectul de diplomă- aici;
  •     Pachetul A:
  • Rețele de calculatoare- aici;
  • Rețele de calculatoare -proiect- aici;
  • Tehnici de securizare a informației- aici;
  • Sisteme hibride- aici;
  • Programare independentă de platformă- aici;
  •     Pachetul B:
  • Instrumentaţie virtuală- aici;
  • Programarea aplicatiilor de timp real- aici;
  • Tehnologii Web- aici;
  • Tehnologii Web -Proiect- aici;
  • Tehnici de diagnoză și decizie- aici;
  • DISCIPLINE FACULTATIVE:
  • ANUL I:
  • Activități recuperative matematică- aici;
  • Fizica- aici;
  • ANUL II:
  • Limbaje de asamblare- aici;
  • Programarea Aplicaţiilor internet- aici;
  • ANUL III:
  • Programare vizuală- aici;
  • Aplicații Web cu suport Java- aici;
  • Antreprenoriat- aici;
  • ANUL IV:
  • Sisteme multiprocesor- aici;
  • DPPD - DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC:
  • Psihologia Educației- aici;
  • Fundamentele Pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumuluii- aici;
  • Teoria și metodologia intruirii. Teoria și metodologia evaluării- aici;
  • Didactica specialității- aici;
  • Instruire asistata de calculator- aici;
  • Practica Pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (1)- aici;
  • Managementul clasei de elev- aici;
  • Practica Pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (2)- aici;
Logo_ACE