.
Master

Departamentul de Automatica si Electronica (DAE) coordonează următoarele programe de master:

 • Sisteme automate încorporate (Embedded Control Systems) – SAI
  • Misiune: Dobândirea unor abilităţi teoretice şi practice în domeniul sistemelor automate încorporate, care să permită absolvenţilor o integrare rapidă ca specialişti pe piaţa muncii în domenii care includ automotive, aeronautică şi transport feroviar.
  • Se adresează absolvenţilor studiilor de licenţă în domeniile Ingineria sistemelor, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, precum şi în domenii conexe (Inginerie electrică, Ingineria autovehiculelor, Mecatronică şi robotică etc.).
  • Durata: 4 semestre (120 credite)
  • Finalizare: examen de disertaţie
  • Parteneri din domeniul economic: SC HELLA SA România, Continental Corporation (Continental Automotive Systems SRL, Sibiu), CS România SA, Pirelli Tyre Romania SRL, RELOC SA – Electroputere VFU Craiova, SC Softronic SRL Craiova.
 • Tehnologii informatice în ingineria sistemelor (Information Technologies in Systems Engineering) – TIIS
  • Misiune: Dobândirea unor abilităţi teoretice şi practice în domeniul tehnologiilor informatice utilizate în sisteme inginereşti complexe, care să permită absolvenţilor o integrare rapidă pe piaţa muncii ca specialişti în proiectarea şi implementarea sistemelor informatice cu o arie largă de aplicabilitate.
  • Se adresează absolvenţilor studiilor de licenţă în domeniile Ingineria sistemelor, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, precum şi în domenii conexe (Inginerie electrică, Ingineria autovehiculelor, Mecatronică şi robotică etc.).
  • Durata: 4 semestre (120 credite)
  • Finalizare: examen de disertaţie
  • Parteneri din domeniul economic: SC HELLA SA România, Continental Corporation (Continental Automotive Systems SRL, Sibiu), CS România SA, Pirelli Tyre Romania SRL, RELOC SA – Electroputere VFU Craiova, SC Softronic SRL Craiova.
Logo_ACE